เชิญร่วมกิจกรรม Chiangmai Top Ten Awards 2017

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจแขนงต่างๆ ” Chiangmai Top Ten Awards 2017″ กิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเน้นคุณภาพและความรับผิดชอบที่มีแก่ผู้บริโภคซึ่งจะเกิดประโยชน์ในวงกว้าง โดยกิจกรรมนี้จะจัดเป็น Top Ten Awards ทำการเลือกสรรกิจการ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ในแต่ละประเภทธุรกิจที่มีผู้บริโภคให้ความพึงพอใจและคัดเลือกเป็นสิบอันดับแรกของธุรกิจสาขานั้นๆ

Related Posts