บิน ภูเก็ต/เชียงใหม่/เชียงราย – ฮ่องกง ไป/กลับ ราคารวมภาษี เริ่มต้น 2,311 บาท*
ไป/กลับ ฟุกุโอกะ ราคารวมภาษี เริ่มต้น 4,657บาท*
ไป/กลับ โตเกียว ราคารวมภาษี เริ่มต้น 5,247บาท*
ไป/กลับ โอซาก้า ราคารวมภาษี เริ่มต้น 6,002บาท*
ไป/กลับ โซล ราคารวมภาษี เริ่มต้น 5,236บาท*
หรือเที่ยวบินอื่นๆอีกมายมาย เลือกเดินทางออกได้จากทั้ง เชียงใหม่ เชียงราย หรือภูเก็ต
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและน้ำหนักกระเป๋า

ฝากความคิดเห็น ...