บรรยากาศพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2017 โซนสุขภาพ Health&Wellness ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณปวิณ ชํานิประศาสน์ เข้าเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานโดยได้รับการต้อนรับจาก งานธุรกิจสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมนวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่, สมาคมไทยล้านนาสปา และเครือข่ายชมรมเครื่อสำอางสมุนไพรล้านนา ฯ อย่างอบอุ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ฝากความคิดเห็น ...