นิทรรศการผลงาน “ต่างจินตนาการต่างความคิด” โดยศิลปิน สุวัฒน์ชัย ทับทิม, พงศ์ศิริ คิดดี, นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส, เกรียงไกร กุลพันธ์, สุวัฒน์ บุญธรรม นิทรรศการมีระหว่างวันที่ 1 – 16 สิงหาคม 2555 โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตั้งแต่วันอังคาร – วันอาทิตย์ ( หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัติฤกษ์ ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 053-944833, 053-218280 ค่ะ

ฝากความคิดเห็น ...