เปิดงาน “ทำดีเพื่อพ่อ” 1 ในกิจกรรมสานต่อแก้ ปัญหายาเสพติดใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560”

คุณไพรัช ใหม่ชมภู  (ที่ 3 จากซ้าย) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ทำดีเพื่อพ่อ” 1 ในกิจกรรมสานต่อแก้ ปัญหายาเสพติดใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560” โดยมีคุณกิตติบูรณ์สุมันตกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคุณสมปรารถนา พรหมลังกา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อว้นที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

Relate Posts :