บริษัท กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , มณฑลทหารบกที่ 33 , ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จัดโครงการ กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม CENTRAL GREEN Project 2017 @ Chiangmai ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00-10.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอกสันติสุข ศรีเมือง รองเสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 33 , พันตำรวจเอกอภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร จ.เมืองเชียงใหม่ , คุณรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ , คุณวรวัตร ตันตรานนท์ กรรมการบริหาร บรษัท ซีอาร์ เชียงใหม่ จำกัด  และ คุณอรชร จันทร์วิวัฒนาผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด รวมกว่า 800 คน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พร้อมเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป และบริษัทในเครือในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มุ่งให้ความสำคัญ ปลูกจิตสำนึกในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กร และชุมชนโดยรอบ โดยได้กำหนดพื้นที่ในการจัดงานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร ณ ลานด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต ส่วนภูมิภาคจัดที่ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล 10 แห่ง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ , จ.พิษณุโลก , จ.ขอนแก่น , จ.อุดรธานี , อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , เมืองพัทยา จ.ชลบุรี , อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี , จ.สุราษฎร์ธานี,จ.นครศรีธรรมราช

คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่นโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังมาโดยตลอด เพื่อรณรงค์สร้างวินัยคนในชาติ ช่วยกันรักษาความสะอาด ด้วยการรวมพลังพนักงานและครอบครัวจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดชุมชนโดยรอบ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม CENTRAL GREEN Project 2017 @Chiangmai ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ เพื่อสังคมที่ทางบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลได้ริเริ่มขึ้น เพราะนอกจากกิจกรรมในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามพื้นที่ต่างๆ

ที่บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมีสาขาธุรกิจตั้งอยู่ ด้วยกิจกรรมครั้งใหญ่ขึ้นอีก ปีละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมกันทำให้ประเทศไทย เป็นมหานครและเมืองที่น่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสืบไป“

สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดให้มีการทำความสะอาด เก็บขยะ โดยรอบอนุสาวรีย์สามกษัตรย์ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องเน้นความจริงใจ ทำด้วยจิตวิญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งอาจเป็นการทุ่มเทด้านกำลังกาย กำลังสมอง โดยอาศัยกลไกในการทำงานเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

ฝากความคิดเห็น ...