พิธีเปิดการแข่งขัน “Street Bas 3×3 @Prom”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา พลโท เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “Street Bas 3×3 @Prom” ในร่มของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรก โดยมี พันเอก กลชาญ กมลศุภเชาว์ เหรัญญิกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, คุณวชิรปิลันท์   วชิรญาณนันทร์ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน และ คุณสมปรารถนา พรหมลังกา ผู้จัดการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ณ ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

Related Posts