เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตรงกับวันรณรงค์ตรวจเลือดแบบสมัครใจทั่วโลก มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดนิทรรศการโครงการ “เพร็พ พระองค์โสมฯ” โครงการลดการติดเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง โดยการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ก่อนการสัมผัสเชื้อ เพื่อตอบสนองต่อมาตรการการป้องกันและรักษาสุขภาพเชิงรุกของภาครัฐในการลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย

ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 – 19.00 น. บริเวณชั้น 3 โซนลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ฝากความคิดเห็น ...