คุณณัฐพิมล ชื่นดวง Brand Ambassador ของโครงการ BURIN DARA REGENERATIVE MEDICAL INSTITUTE พร้อมด้วย คุณสุพัทธศิณ เจนกิตติวัฑนกุล ประธานบริหาร บริษัท บุรินทร์ ดารา เอสเตท เซ็นเตอร์ จำกัด ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการ BURIN DARA REGENERATIVE MEDICAL INSTITUTE (บุรินทร์ ดารา รีเจนเนอร์เรทีฟ เมดิคอล อินสติทิวท์) กับ Mr. Yusuke Kannari Presedent of Genki-mura group Co.,ltd., บริษัท มอส เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ไลฟ์ ไพร์มเมอร์ส จำกัด และองค์กรมุสลิม Social Welfare Society (SWS) ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องดาหลา โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ คุณประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มล.นิศามณี ผลธัญญา กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณจงรักษ์ รัตนสะอาด รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

คุณณัฐพิมล ชื่นดวง Brand Ambassador กล่าวแนะนำโครงการฯ ว่า “โครงการ BURIN DARA REGENERATIVE MEDICAL INSTITUTE เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากกลุ่มธุรกิจสุขภาพและนักธุรกิจที่รักสุขภาพ  และปรารถนาที่จะเห็นทุกๆ ท่านมีสุขภาพที่ดีทั้งภายใน ภายนอก ร่างกาย และจิตใจ ท่านมาใช้บริการของเรา อายุท่าน 50 แต่หน้าตาผิวพรรณเหมือนคนอายุ 60 เมื่อท่านมาพักผ่อนและมอบให้ BURIN DARA ดูแลสุขภาพของท่าน ดิฉันมั่นใจว่าท่านจะกลับไปด้วยผิวพรรณและสุขภาพของคนอายุเพียง 40”

ทั้งนี้ บริษัท บุรินทร์ ดารา เอสเตท เซ็นเตอร์ จำกัด มีแผนที่จะพัฒนาโครงการ บุรินทร์ ดารา ให้เกิดประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและเป็นผู้นำด้านศูนย์สุขภาพ โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยและส่งเสริมการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพชีวิต จึงได้ร่วมมือกับ Genki-mura Group บริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นด้านโรงพยาบาลดูแลผู้สูงวัย และบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงพยาบาลในประเทศไทย บริษัท มอส เมเนจเม้นท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการ BURIN DARA REGENERATIVE MEDICAL INSTITUTE (บุรินทร์ ดารา รีเจนเนอร์เรทีฟ เมดิคอล อินสติทิวท์) ให้เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพผู้สูงวัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ของภาคเหนืออย่างครบวงจร

ฝากความคิดเห็น ...