ขอขอบคุณ ศิริปันนา กรุ๊ป มาสวัสดีปีใหม่ ทีมงานรีวิวเชียงใหม่ @The Brick Space

บ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจาก ศิริปันนา กรุ๊ป ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่และพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทีมงานรีวิวเชียงใหม่ ที่ The Brick ถนนศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related Posts