เช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจาก บริษัท ฟินิกซ์ แอคเค้าติ้งน์ โซลูชั่น จำกัด ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่และพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทีมงานรีวิวเชียงใหม่ ที่ The Brick ถนนศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ฝากความคิดเห็น ...