นิทรรศการ ทัศนธาตุแห่งชีวิต

     ศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางไกลจากภาคใต้ เพื่อนำผลงานมานำเสนอให้ชาวเหนือเราได้ชม โดยนิทรรศการนี้จะจัดแสดง ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 29 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา  9.00 – 17.00 น. ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ ( หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-053-218280 และ 053-944833 ค่ะ

Related Posts