เครือศิริปันนาร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมสืบสาน “งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561”

เชียงใหม่ – เครือศิริปันนาร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมสืบสาน “งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561”


โดยได้เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เครือศิริปันนา นำโดยโรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ อารมณ์ดีสปา แอท ศิริปันนา เชียงใหม่ นาขวัญคาเฟ่ กัสท์เค้ก พาราโน่ คอนโด แอท เชียงใหม่ แกรนด์ พาราโน่ และเอกลักษณ์ สันทราย ร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมสืบสาน “งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561”


โดยเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้อัญเชิญพระอัฏฐารสจำลอง ตกแต่งแบบพุทธศิลป์ล้านนาอันงดงาม ออกจากวิหารหลวงเพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำขมิ้นส้มป่อย เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ของชาวไทย ทั้งนี้เครือศิริปันนาได้จัดขบวนแห่ซึ่งมีตัวแทนพนักงานและผู้เข้าร่วมขบวนมากกว่า 100 คน ออกเดินเป็นขบวนที่ 5 ในรูปแบบไทยล้านนาอย่างสวยงามตระการตา ภายใต้แนวคิด “ยอขันแต่งดา ฮอมศรัทธาชนเผ่า บูชาพระเจ้าอัฏฐารส” หมายถึงชนเผ่าล้านนาทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันรวบรวมดอกไม้ เครื่องสักการะบูชา และจิตอันมีศรัทธาแรงกล้า เพื่อบูชาพระอัฏฐารส นับเป็นพุทธบูชา ขบวนอันยิ่งใหญ่ไล่เรียงมาตามลำดับด้วยขบวนขันเชิญ ขบวนเครื่องหาบไทยทาน ขบวนกลองสะบัดชัย จากนั้นคือรถแห่พระอัฏฐารส ขบวนจ้อจ๊าง ปิดท้ายด้วยขบวนจองอ้อย นับเป็นการจัดขบวนสักการะที่ถูกต้องงดงาม ครบถ้วนตามแบบประเพณีดั้งเดิม การเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นความตั้งใจจริงของทีมงานเครือศิริปันนา ในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวล้านนาที่จะเกิดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้ง ในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

Relate Posts :