ใกล้ถึงวันประกาศผลกันแล้ว กับโครงการ Ancient Lanna Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ที่ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดประกวดการทำ Digital Content บน Platform Android โดยมีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยทาง SIPA เชียงใหม่ ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจส่งผลงาน Storyboard เข้าร่วมคัดเลือกรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ซึ่งก็มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 17 ผลงานด้วยกัน คือ ผลงานของวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดละ 6 ผลงาน ผลงานของวัดสวนดอกพระอารามหลวง จำนวน 5 ผลงาน โดยมีการมอบรางวัลให้กับเจ้าของผลงานทั้งหมด ผลงานละ 1 แสนบาท ณ คุ้มพญารีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

     และในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่จะถึงนี้ จะมีการประกาศผลผู้ชนะเลิศของแต่ละวัดอีกครั้ง เพื่อชิงเงินรางวัล วัดละ 1.2 ล้านบาท โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 จะต้องนำผลงานไปผลิตเป็น Demo ความยาว 1 นาทีครึ่ง โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง 2D, 3D AR, 2D barcode และ Effect เพื่อนำเสนอให้กรรมการตัดสิน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งผู้ชนะเลิศของแต่ละวัด จะต้องนำผลงานไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้ Digital Content ของแต่ละวัด ความยาวประมาณ 30 นาที โดยทาง SIPA เชียงใหม่ จะนำผลงานมาลงบน Tablet ที่เป็น Android Platform สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ใช้บริการ

หากใครสนใจร่วมชมผลงานของผู้เข้าประกวด สามารถไปชมการตัดสินรอบสุดท้ายได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และจะมีการประกาศผล และมอบรางวัลชนะเลิศในเวลา 16.00 น. ณ ชั้น 2 โซนลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบรางวัลค่ะ

ฝากความคิดเห็น ...