ตอนรับปิดเทอม!!! สมาชิก M GEN Student รับสิทธิ์ ซื้อ 3 ที่นั่ง จ่ายเพียง 2 ที่นั่ง

เงื่อนไข

-สำหรับสมาชิก M GEN Student ทุกคน -รับสิทธิ์ซื้อ 3 ที่นั่ง จ่ายเพียง 2 ที่นั่ง สำหรับภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทุกรอบ

-สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1- 31 มี.ค. 61 (สำหรับที่นั่งปกติ ในระบบดิจิตอล )

-ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับ MovieDay , Morning Price , @night


-บัตรชมภาพยนตร์ฟรีไม่สามารถนำมานับรวมกับการนับจำนวนที่นั่งได้

-บัตรชมภาพยนตร์ต้องชมภาพยนตร์ในเรื่อง / รอบ / วัน-เวลา เดียวกัน

-รับสิทธิพิเศษได้ที่ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วหนัง

-สมาชิกที่สมัครบัตรใหม่ หรือ ต่ออายุบัตร สามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันถัดไป


 

 

 

Relate Posts :