EVA Airways Flight Experience เปิดบ้านเรียนรู้อุตสาหกรรมการบินกับอีวีเอแอร์

เปิดบ้านเรียนรู้อุตสาหกรรมการบินกับอีวีเอแอร์

เมื่อเร็วๆนี้สายการบิน EVA Airways สายการบินระดับ 5 ดาวของโลก ฉลองครบรอบ 1 ปี ในเชียงใหม่ จัดโครงการดีๆ ภายใต้ชื่อ “EVA Airways Flight Experience” เป็นครั้งแรกในภาคเหนือ ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น-17.30 น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ห้อง SMEs โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน

EVA Airways

EVA Airways Flight Experience

EVA Airways Flight Experience

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการ EVA Airways Flight Experience โดยสายการบิน EVA Airways จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจ ในด้านอุตสหากรรมการบิน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก 3 สายอาชีพ ได้แก่ 1. ฝ่ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 2.ฝ่ายบริการภาคพื้นดิน 3.ฝ่ายขายและการตลาด

EVA Airways Flight Experience

EVA Airways Flight Experience

EVA Airways Flight Experience

EVA Airways Flight Experience

ซึ่งภายในงานนี้ น้องๆนักเรียนนักศึกษา ได้มีการเรียนรู้ ทั้งหมด 3 หัวข้อ ด้วยกันคือ
1. เปิดโลกกับอีวีเอแอร์
2. เบื้องหลังคนทำงานอุตสาหกรรมการบิน
3. การพัฒนาศักยภาพก่อนทำงานในอุตสาหกรรมการบิน

EVA Airways Flight Experience

น้องๆนักศึกษาเข้าร่วมงาน EVA Airways Flight Experience

น้องๆนักศึกษาเข้าร่วมงาน EVA Airways Flight Experience

โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานในครั้งนี้ ทางสายการบินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆนักเรียน นักศึกษาในภาคเหนือ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมดีๆในครั้งนี้

EVA Airways
พี่ๆทีมงานถ่ายภาพร่วมกับน้องๆ
EVA Airways
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

สำหรับกิจกรรม และโปรโมชั่นดีดี จากทางอีวีเอแอร์ น้องๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง www.evaair.com หรือ Facebook fanpage EVA Airways Corp. 長榮航空 หรือโทร 02-302-7288

Related Posts