สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” เพื่อชิงรางวัลรวม 160,000 บาท ในภาพถ่าย 5 ประเภทดังนี้ค่ะ

     1.ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว

2.ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก แต่ไม่รวมถึงการขึ้น – ตกของดาวอาทิตย์และดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ ไม่รวมปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าผ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง

3.ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดวงจันทร์

4.ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา ที่บอกไปในข้อ 2.

5.ประเภทการถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกรด หรือดวงจันทร์ทรงกรด

โดยสามารถส่งภาพด้วยตัวเองหรือส่งภาพทางไปรษณีย์ได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช เลขที่ 191 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โดยวงเล็บมุมซองว่า โครงการประกาดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2555 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2555

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเงื่อนไขการประกวดได้ที่ http://www.narit.or.th/images/downloads/pdf/contest2555.pdf  หรือโทร 053-225569 คุณศุภฤกษ์ คฤหานนท์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ค่ะ งานดีๆ แบบนี้ตากล้องฝีมือดีห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ

ฝากความคิดเห็น ...