“Nok festival 2017” ภายใต้แนวคิด “ผู้ประสบภัยเหงา” กิจกรรม Concert in the Market โดยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สโมสรนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงาน Nok festival 2017” ภายใต้แนวคิด “ผู้ประสบภัยเหงา” กิจกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศ พร้อมตลาดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ (Concert in the Market)  โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้องค์กรไม่แสวงหากำไร ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสบภัยหนาว


Nok festival 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนฝึกทักษะการทำงานโดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการสร้างผลงานให้กับนักศึกษาได้เกิดความภูมิใจ และใช้ในการสมัครงานในอนาคต ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง ได้แก่ วง Better Weather , Somkiat และ Polycat อีกทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่ของตลาดภายในงาน และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสบภัยหนาวในภายหลังการจัดกิจกรรม


กิจกรรม Nok festival 2017 จะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานสังคีต
(ลานควายยิ้ม) บริเวณอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 17.00 – 22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิชชานนท์ หนูไหม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งาน Nok festival 2017 นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 090-3214328 E-mail : [email protected] หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน อาคารเรียนรวม MCB2101 ได้ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. เป็นต้นไป

Relate Posts :