โรงแรมรติล้านนาฯ รับรางวัลยอดเยี่ยม มาตราฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยคุณละเอียด บุ้งศรีทอง ผู้จัดการทั่วไป ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รางวัลยอดเยี่ยม (The 11th Thailand Tourism Awards 2017) ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว โรงแรมตากอากาศ ห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นเป็นผู้มอบรางวัล งานนี้จัดโดยกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกสาขา ตลอดจนภาครัฐและเอกชน และชุมชนท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันกันในเชิงคุณภาพด้านบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวในมิติของคุณค่าและความยั่งยืน โดยรางวัลกินรี นี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่โรงแรมรติล้านนาฯ ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 5 และถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก สำหรับพนักงานโรงแรมทุกท่านตลอดจนผู้บริหารโรงแรม และเราเชื่อมั่นว่ายังคงรักษาระดับคุณภาพด้านการบริการ และคุณภาพของสถานที่พักให้ได้มาตราฐานต่อไป สำหรับรางวัลนี้ ได้จัดพิธีรับมอบรางวัลฯ ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 สยามพารากอน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

 

Related Posts