โครงการฝึกหัดช่างสร้างพระพุทธรูปด้วยเทคนิคการบุดุน (เนปาล)

     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกหัดช่างสร้างพระพุทธรูปด้วยเทคนิคการบุดุน (เนปาล) ระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2555 ณ วัดศรีสุพรรณ ถ.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

     ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “พุทธศิลป์และงานช่างของเนปาล (Buddhist arts and crafts of Nepal)” และการฝึกอบรมงานช่างบุดุน โดยครูช่างบุดุนจากประเทศเนปาล เพื่อฝึกหัดช่างบุดุนเชียงใหม่ให้สามารถสร้างพระพุทธรูปด้วยเทคนิคการบุดุนโลหะแบบลอยตัว พร้อมทั้งศึกษาการจัดองค์กรงานช่างพื้นบ้านของประเทศเนปาล และสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาช่างบุดุนรูปลอยตัวแบบเนปาลในศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิจิตรศิลป์ คุณสราวุธ 082-8975495 ค่ะ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Related Posts