5 อำเภอชายแดน จ.เชียงใหม่ เตรียมทำแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

6.jpg

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ระบุ 5 อำเภอชายแดนเตรียมทำแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรองรับการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนกิ่วผาวอก


นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากการที่คณะได้เข้าไปศึกษาลู่ทางความเป็นไปได้ของการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ข้อสรุปคือจะให้ 5 อำเภอชายแดนประกอบด้วย อำเภอเวียงแหง เชียงดาว แม่อาย ฝาง และไชยปราการทำแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และจะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและกรรมการชายแดนเพื่อเสนอเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ โดยการไปครั้งนี้ผู้ประกอบการเอกชนได้เสนอขอให้สร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอปายและดอยอ่างขางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ซึ่งจากการไปสำรวจพื้นที่พบว่า ฝ่ายไทยมีความพร้อมแต่ฝ่ายพม่ายังไม่มีความพร้อม ที่จะเปิดด่านชายแดน มีสถานที่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ ทั้งค่ายก๊กมินตั๋ง ที่ยังคงสภาพเดิม สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ แต่เนื่องจากสถานที่ตรงข้ามชายแดนไทยเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยที่รัฐบาลพม่ายังไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง เมื่อยังไม่สามารถเปิดด่านชายแดนได้ ก็จะเตรียมความพร้อมภายในและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในก่อน


พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการเข้าพื้นที่พบว่าระดับพื้นที่เช่นอำเภอเวียงแหง และอำเภอต่าง ๆ ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ อำเภอเวียงแหงก็จะไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่พร้อมพัฒนาสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่ง

Relate Posts :