นิทรรศการ สื่อสารสัญญาณจากฟ้า น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเชิญประชาชนร่วมงานนิทรรศการ “สื่อสารสัญญาณจากฟ้า”  พระบิดาการสื่อสารไทย โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ปณิธานและแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ได้ริเริ่มในประเทศไทย ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการที่แสดงถึง พระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการสื่อสาร ต่างๆมากมาย รวมทั้งยังมีภาพ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับแรก ปี 2528 และ ฉบับสุดท้าย ปี 2559 เชียงใหม่ พบกันในวันที่ 26-31 พฤษภาคม  2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่


 

Relate Posts :