เชียงใหม่ – เครือศิริปันนาร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมสืบสาน “งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560” โดยได้เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา พร้อมร่วมใจกันเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหามงคลต้อนรับปีใหม่ของชาวไทย
เครือศิริปันนาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้อัญเชิญพระอัฏฐารสจำลอง ตกแต่งแบบพุทธศิลป์ล้านนาอันงดงาม ออกจากวิหารหลวงเพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำขมิ้นส้มป่อย ทั้งนี้ทางเครือศิริปันนาได้เตรียมจัดขบวนแห่ในรูปแบบล้านนาอย่างสวยงามตระการตา ซึ่งนอกจากการสรงน้ำพระอัฏฐารส จำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว และยังได้จัดขบวนร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้นำความเจริญมาสู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการในพระราชดำริอีกด้วย
โดยขบวนแห่พระอัฏฐารสอันยิ่งใหญ่ในปีนี้ ไล่เรียงลำดับเริ่มจากขบวนขันเชิญ ขบวนหาบเครื่องไทยทาน ขบวนเสลี่ยงปีเปิ้ง (ปีระกา) รถแห่พระอัฏฐารสซึ่งจะมีเครื่องสูงแบบล้านนาประกอบเกียรติยศ นับเป็นการจัดขบวนสักการะที่ถูกต้องงดงาม ครบถ้วนตามแบบประเพณีดั้งเดิม ตามด้วยขบวนเชิดชูโครงการในพระราชดำริ จัดอยู่บนจองอ้อย (คานหามคัวตานแบบล้านนา) และปิดท้ายด้วยขบวนจ้อจ๊าง

ฝากความคิดเห็น ...