สายการบิน HK Express มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบข้อเสนอสิทธิพิเศษส่วนลด 20% ในการซื้อบัตรโดยสาร ให้แก่ กลุ่มลูกค้านักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวหาประสบการณ์ ความรู้ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในช่วงปิดภาคการศึกษา ให้ได้รับความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย สำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบินระหว่างประเทศ ในเส้นทางจากประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินตรงจากเชียงใหม่, เชียงราย และภูเก็ตสู่ฮ่องกง หากท่านใดสนใจสามารถระบุ Promo code: UOSCL20 สำหรับการสำรองที่นั่งผ่านเวปไซต์หรือติดต่อได้ที่ตัวแทนของสายการบิน โทรศัพท์ 02 634 2552

ช่วงระยะเวลาการจอง : วันนี้ จนถึง 15 เม.ย.60
ช่วงระยะเวลาเดินทาง : 15 เม.ย. 60 – 13 ธ.ค. 60

ฝากความคิดเห็น ...