โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ จัดงาน Cancer Care – Charity Fun Run/Bike ครั้งที่ 9

เชียงใหม่, ประเทศไทย -โฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ท เชียงใหม่ นำโดย มร.ไมเคิลแบรนเนม ผู้จัดการใหญ่โฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ท เชียงใหม่และเชียงราย ร่วมกับการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่อุทยานหลวงราชพฤกษ์และเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารีร่วมจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล ประจำปี “Cancer Care – Charity Fun Run/Bike” คร้ังที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี โฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ท เชียงใหม่ร่วมกับเครือโฟร์ซีซั่นส์รีสอร์ท ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อหาทุนสนับสนุนงานวิจัยโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อโครงการเดิมว่า “เทอรี่ ฟอกซ์รัน” หรือ “มาราธอนเพื่อ ความหวัง” โดยในปี พุทธศักราช 2550 งานวิ่งการกุศลนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการในประเทศไทยวา่ “แคนเซอร์ แคร์” เพื่อให้ สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง และนำรายได้รวมกวา่ 40 ล้านบาท มอบให้แก่ ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งในประเทศไทย

Related Posts