เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเล่าเรื่อง “การเดินทางของลมหายใจ #2”

พิกัด: ร้านเล่า นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
วันเวลาเปิดปิด: 12:00 – 00:00
นิทรรศการเปิให้ชมตั้งแต่ 10 มีนาคม ถึง 30 มีนาคม 2560
Facebook : กลุ่มลานยิ้ม LANYIM Creative group

ทุกอย่างดำเนินไป เมื่อเรากำลังหาย(ไป)ใจ ด้วยแนวคิดและหลักการที่ว่านี้ กลุ่มลานยิ้ม ร่วมกับภาคีนักศึกษาทั่วประเทศ ที่สนใจการบันทึกและเล่าเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะภาพถ่ายเล่าเรื่อง จึงร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายเล่าเรื่อง โดยเล่าเรื่องผ่านมุมมองนักศึกษาและประชาชนจากทั่วประเทศ รวมกว่า30ผลงาน ภายใต้แนวคิด “ชวนกันเล่าเรื่อง หลากสไตล์ หลายมุมมอง” ร่วมจัดแสดง โดยหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาในการมองเพื่อนมนุษย์และการมีลมหายใจอยู่ต่อไปเป็นเรื่องสำคัญ.

นิทรรศการภาพถ่ายเล่าเรื่อง “การเดินทางของลมหายใจ #2”

โดย
ชวิน ถวัลย์ภิยโย – กลุ่มหมีควาย ชุมทางเขียนด้วยแสง
ทองแสง ไชยแก้ว – นักกิจกรรมเยาวชน
นลธวัช มะชัย – นักเล่าเรื่องอิสระ กลุ่มลานยิ้ม
ปรเมศวร์ กาแก้ว – นักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชัชชญา ทองประศรี – รับจ้าง
ธนาวุฒิ ฤทธิ์ช่วย – อาจารย์มหาวิทยาลัย
นูรฮีซาม บินมามุ – นักกระบวนการกิจกรรม
กษิดิศ บูรณะ – นักศึกษา
เอื้อมพร เจียมเศรษฐ์ – ช่างภาพอิสระ
มนูญ เตโช – เกษตรกร
ณัฐริยา โสสีทา – นักศึกษา
ปี จองอู – ช่างภาพอิสระ
ณัฐวัชร นวลพล – นักศึกษา
สิทธิ์ สิทธิบุรี – นักศึกษา
บรรพต พิลาพันธ์ – นักศึกษา
ศีริธร ศิริวรรณ – นักการละคร
บุษกร รุ่งสว่าง – นักศึกษา

มีการบรรเลงดนตรีโฟล์คซองท่วงทำนองตามบทกวี โดย ฟะ โล๊ค โฟโต้

Talk
“ความจริงนอกเฟรม” โดย ธนาวุฒิ ฤิทธิ์ช่วย อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้

“เดินทางสร้างภาพ”
โดย เจริญ เรือแก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย นลธวัช มะชัย นักศึกษากลุ่มลานยิ้ม

เกี่ยวกับกลุ่มลานยิ้ม

กลุ่มลานยิ้มเป็นองค์กรจัดการกระบวนการสื่อสารขับเคลื่อนชุมชน โดยกลุ่มลานยิ้มเป้นตัวกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายและปฏิบัติงานในชุมชน มีพื้นที่รูปธรรม 2 พื้นที่ คือชุมชนใหม่หลังมอ 14 (ชุมชนวัดป่าแดง) จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนบ้านห้วยน้ำใส (ชุมชนบ้านถ้ำลา) จังพัทลุง

บริจาคเงินสนับสนุนกลุ่มลานยิ้มได้ที่
บัญชีเลขที่ 667-404191-3 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นลธวัช มะชัย

สำนักกิจกรรมกลุ่มลานยิ้ม
90/4 หมู่14 ซอยบ้านใหม่หลังมอ 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 084 859 5755
Email: nontawat95755@gmail.com
Facebook: กลุ่มลานยิ้ม LANYIM Creative group
Youtube: LANYIM art space


[wpgmza id=”288″]

Related Posts