พิกัด : Art Mai? Gallery Hotel ถ.นิมมานเหมินท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่: วันที่  3 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2560
เวลาเปิดปิด: 09:00 – 21:00 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 18:00
Facebook: Art Mai? Gallery Hotel

นิทรรศการภาพพิมพ์ ”  Prints as Prints 7/2017 ” โดยกลุ่มอาจารย์ และนักศึกษา(ศิลปินรุ่นใหม่) จากสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

พงศ์เดช ไชยคุตร, ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล, พงศ์ศิริ คิดดี, นพเกล้า ศรีมาตย์กุล, สุพิศ บุญธรรม, ชนิภา มิตรวงษา, ปรียานุช คำปินไชย, วันทนา ตั้งสมบูรณ์, ปัญจ์วลี สิทธิวงค์, ชุติกาญจน์ พูลโภคะ,เพชรพลอย ชัยมงคล, วริศรา อภิสัมภินวงศ์

ที่มีใจรัก และหลงเสน่ห์ในงานศิลปะภาพพิมพ์ ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่วนตน ด้วยแนวความคิดที่แตกต่างทั้ง”การวิพากษ์สังคม” ” การทารุณกรรมต่อสัตว์” ” ความเชื่อความศรัทธา” ” ความงดงามในธรรมชาติ” และ “เรื่องราวศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา” ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ที่หลายหลาก เช่นเทคนิค Monoprint, Drypoint, Woodcut, Lithograph และ Screenprint

เพื่อยืนยันการทำงานของศิลปินที่มีความรัก ความศรัทธาในการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ ให้เป็นความงดงามของภาพพิมพ์.

[wpgmza id=”286″]

ฝากความคิดเห็น ...