ขอขอบคุณ MAYA Lifestyle Shopping Center มาสวัสดีปีใหม่ ทีมงานรีวิวเชียงใหม่ @The Brick

เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คุณเพ็ญสุดา คงสุข และ คุณอนัญญา ยูชิโบริ จาก MAYA Lifestyle Shopping Center ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่และ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทีมงานรีวิวเชียงใหม่ ที่ The Brick ถนนศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Relate Posts :