แอ่วตรุษจีน…บรรยากาศตรุษจีนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์คึกคักตลอดทั้งวัน

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเข้าร่วมชมความสวยงามของสวนจีนที่ประดับประดาด้วยโคมมงคลรอบบ้านจีนโบราณ

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ อาทิ  เขียนคำขอพร แจกต้นไม้มงคล และร่วมกิจกรรมลุ้นตั๋วเครื่องบินจากสายการบินไทยสมายล์ พร้อมไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพร คุ้มครองปกปักรักษา รับโชคในวันปีใหม่จีน

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วเครื่องบินในกิจกรรมตรุษจีน จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1. คุณทวัยวัฒน์ เวียโปง จ.ปทุมธานี
2.คุณอมรเศรษฐ์ พงษ์มหาชัย จ.ปทุมธานี
3.คุณวิลาวัณย์ จดจำ กรุงเทพฯ
4.คุณณัฐวัฒน์ ผลปราชญ์ จ.อยุธยา
5.คุณกนก วัฒนะกนกเรขา จ.เชียงใหม่

ฝากความคิดเห็น ...