เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวนิทรรศการ TDC 62 TRAVELING EXHIBITION

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) ร่วมกับ สโมสรอักษรศิลป์และอักขรศิลป์กรุงเทพฯ หรือ TAB มีกำหนดการจัดนิทรรศการ TDC 62 Traveling Exhibition ขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 26 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นครั้งแรกของชาวเชียงใหม่ที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับส่วนหนึ่งของผลงานที่ชนะการประกวดการออกแบบตัวอักษร ครั้งที่ ๖๒ จากทั้งหมด ๓๙๖ ผลงาน โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ผลงานการใช้ตัวอักษรหรือรูปทรงของตัวอักษรในงานออกแบบสื่อสาร และประเภทการออกแบบตัวอักษร

นิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานขององค์กร The Type Directors Club หรือ TDC องค์กรชั้นนำระดับนานาชาติที่สนับสนุนการออกแบบตัวอักษร และการนำตัวอักษรไปใช้ในงานออกแบบ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบตัวอักษรและการออกแบบสื่อสาร จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการออกแบบแขนงต่างๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้วิธีการคิด เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงแนวทางการออกแบบที่แตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัด เพื่อเก็บเกี่ยวเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าสนใจในศาสตร์ด้านการออกแบบต่อไป

ในการนี้ ศสบ.เชียงใหม่ จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว “นิทรรศการ TDC 62 TRAVELING EXHIBITION” ในวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ โดยมีกำหนดการตามที่แนบมา

Related Posts