Chitchat ครั้งที่ 2 Airbnb Experience ที่ The Brick start up

Chitchat ครั้งที่ 2 – จบไปแล้วน้ะจ๊ะ กับกิจกรรม Chitchat ครั้งที่ 2 Airbnb Experience ที่จัดขึ้นที่ The Brick start up Space เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาของทีมงานออร์แกไนซ์ โต๊ะแชร์รีวิวเชียงใหม่

 

Relate Posts :