ในวันนี้ (14 มกราคม 2560) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีน้องๆเข้าร่วมเรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อเป็นจำนวนมากและได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริ


และคำสอนของพ่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต อาทิ การทำนาโยนและนาหว่าน
ชมสาธิตการสีข้าวพร้อมรับข้าวรัชมงคล จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เรียนรู้เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมนิทรรศการ “โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง)


อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้การออมเงินในสวนธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมปลูกผักสลัด


การทำเมนู “ไข่พระอาทิตย์” เมนูอร่อยสูตรพระราชทานและอาหารหลากหลายเมนูโดยใช้วัตถุดิบในสวนเกษตรทฤษฎีใหม่


รวมทั้งกิจกรรมบันทึกภาพและตกแต่งการ์ดแห่งความทรงจำ โดย บริษัท แคนนอน จำกัด ทั้งนี้ในช่วงค่ำมีการแสดงโชว์นกบินจากชมรมนกบินจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ณ ลานราชพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ฝากความคิดเห็น ...