ภาพจากซ้าย – คุณดนยา สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
คุณอรุณี สุปิน ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย และคุณมนัส แก้วเปง ผู้จัดการทั่วไป

เชียงใหม่ – คุณมนัส แก้วเปง ผู้จัดการทั่วไป และคุณดนยา สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตัวแทนผู้บริหารของโรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ มอบชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อสนับสนุนเป็นของขวัญเนื่องในงานวันเด็กของชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงของรีสอร์ท โดยมีคุณอรุณี สุปิน ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนวัดเมืองกายเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณล็อบบี้ภายในรีสอร์ท เพื่อร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันงดงามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป

 

ฝากความคิดเห็น ...