นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 1 ใน 9 ไฮไลท์สำคัญของงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่ได้รวบรวมวิถีเกษตรของพ่อ “จากนภา ภูผา สู่มหานที” ไม่ว่าจะเป็น การจำลองป่าต้นน้ำ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฝายชะลอน้ำการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชบำบัด แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก แปลงสาธิตสภาพดินที่มีปัญหาและวิธีการแก้ไข ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน รวมทั้งโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ(อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากมาสู่อ่างที่ปริมาณน้อยกว่า เพื่อเฉลี่ยปริมาณน้ำและเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้ในการดูแลรักษาสวน โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ (GISTDA)

unnamed unnamed-1 unnamed-2

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เช่น การเกี่ยวข้าวและสีข้าว การแสดง 3 ดำ มหัศจรรย์ ตามแนวพระราชดำริ การเลี้ยงปลาในกระชัง การปลูกพืช ผัก และไม้ผล Food bank สาธิตการทำหัตถกรรมจากเฮมพ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการทำเกษตรจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จโดยการน้อมนำตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการจัดเสวนาทางด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของสำนักวิจัย และสำนักพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานที่ทุกคนไม่ควรพลาดชม

unnamed-2 unnamed-1 unnamed

งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ROYAL PARK RAJAPRUEK) ภายใต้ชื่องาน “เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน…เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ” ชม 9 จุดไฮไลท์ อาทิ นิทรรศการ 7 ทศวรรษกษัตริย์นักพัฒนา ณ หอคำหลวง
1.ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ดั่งคำขวัญที่ว่า “โครงการหลวง ช่วยชาวเขาช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก”
3.ล้านเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง ร.9
4.ร่วมรังสรรค์สร้างสังคมที่ดีผ่านหน่วยงานภาคี
5.ชมไม้ดอกเมืองหนาวนับล้านดอกจากมูลนิธิโรงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
6.เส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
7.ตลาดสินค้าเกษตร

unnamed unnamed-1

กิจกรรมพิเศษและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 18.00 น. ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-114110- 5

[wpgmza id=”140″]

ฝากความคิดเห็น ...