นิทรรศการมอบรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Awards)

เนื่องด้วยเชียงใหม่สร้างสรรค์ (CCM) จะมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (CDA) ขึ้นในทุกๆปี ซึ่งรางวัลการออกแบบเชียงใหม่นั้นเป็นความคิดริเริ่มที่จะมุ่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมในหลากหลายประเภท โดยมุ่งเน้นงานออกแบบร่วมสมัย มากกว่าศิลปะหรือหัตถกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานออกแบบที่ดีสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้ ซึ่งจะเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ อีกทั้งยังเป็นผลงานเชิงนวัตกรรมที่นำเสนอมุมมองและแนวทางใหม่ๆสำหรับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ต่อไป ในปีนี้นิทรรศกาลมอบรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นปีที่ห้า ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นในวันที่9 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์

โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการออกแบบของเชียงใหม่ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ในงานออกแบบ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ โดยรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่เปิดตัวครั้งแรกในงาน Nimmanhaemin Art and Design Promenade (NAP) ในเดือนธันวาคมปี 2554 รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ 2559 มีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 18 ผลงาน ในหลากหลายสาขา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.creativechiangmai.com/cda
รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ได้รับการประยุกต์และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ปี โดยในปีนี้ ประเภทของรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่

1. สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน
2.การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
3. สาขาการออกเเบบบรรจุภัณฑ์
4. การออกแบบสื่อสมัยใหม่
5. การออกแบบการสร้างอัตลักษณ์
6. การออกแบบร้านค้า / การจัดแสดงสินค้า

คณะกรรมการรางวัลการออกแบบเชียงใหม่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจสร้างสรรค์ เช่น การพัฒนา การศึกษา การออกแบบ สถาปัตยกรรม โดยผ่านกระบวนการประชุม คัดเลือก หารือ วิเคราะห์และลงคะแนน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการออกแบบ การประดิษฐิ์คิดค้น ความน่าสนใจในเชิงการตลาด ความแปลกใหม่และไหวพริบในเชิงการค้า นอกเหนือจากนี้ยังพิจารณาผลงานที่ส่งเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้ ส่งเสริมคุณค่า และแสดงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเดิม: www.creativechiangmai.com/cdaa


ตัวอย่างรางวัล

Architecture – Interior Design สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน

untitled-121

Branding Design / CI การออกแบบการสร้างการออกแบบอัตลักษณ์

untidddtled-1d3

[wpgmza id=”148″]

Related Posts