เนื่องด้วยเชียงใหม่สร้างสรรค์ (CCM) จะมีการจัดงานสัมมนาร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมโยง เชื่อมต่อคนในสังคม ศูนย์กลางเเละเมืองต่างๆ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวมุมมองเเละประสบการณ์ของวิทยากรชั้นนําทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อมาร่วมกันอภิปรายในประเด็นสําคัญๆ ในการสร้างเเละพัฒนาเมืองสร้างสรรค์บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยในปีนี้งานสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 -17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (วันที่ 9 มี งานสัมมนาเล็กๆ อีก)

Print

งานสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากร 18 ท่าน ซึ่งมีทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ นักพัฒนาเมือง ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนักออกแบบ วิทยากรนี้ มีทั้งคนไทยและผู้เชียวชาญที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์, เมืองบันดุง เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมืองปีนังประเทศมาเลเซีย และประเทศอน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอื่น ๆ ทั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, British Council, Pan Asia network, ชุมชน TEDx, Global Thinkers network และหน่วยงานพันธมิตรอื่น

Print

โดยเนื้อหาหลักจะเป็นในส่วนของประสบการณ์ กรณีศึกษา และวิธีการดําเนินงาน และประสบการณ์ในการพัฒนาและออกแบบเมือง ผ่านความร่วมมือจากชุมชน การประชาสัมพันธ์จากผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ในช่วงพักเบรคผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากรอีกด้วย

Print

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
คุณพลอยไพลิน ปึงวงศานุรักษ์ ผู้จัดการโครงการ สํานักงานเลขานุการเชียงใหม่สร้างสรรค์อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
โทร. 08-8268-5369 อีเมล์ ploy@creativechiangmai.com

คุณนัฐกานต์อัศวแก้วฟ้า ผู้ประสานงาน สํานักงานเลขานุการเชียงใหม่สร้างสรรค์อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)โทร. 08-8268-5369 อีเมล์ nuttakan@step.cmu.ac.th

[wpgmza id=”147″]

ฝากความคิดเห็น ...