บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, มูลนิธิโครงการหลวง, อบจ.เชียงใหม่, สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ ในพระบรมราชินูปถัมภ์,  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี,  เชียงใหม่ ซูอควาเรี่ยม,  อุทยานหลวงราชพฤกษ์,  ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และ ไทยประกันชีวิต จัดงานประติมากรรมดอกไม้ Chiangmai Flora 2016 ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน  พบกับ “ต้นไม้ของพ่อ” ประติมากรรมดอกไม้ขนาดใหญ่สูงกว่า 6 เมตร เปรียบดังพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรชาวไทยมายาวนานกว่า 70 ปี ชมพระบรมฉายาลักษณ์พระอัจฉริยภาพรอบด้าน และพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ในรูปแบบประติมากรรมดอกไม้นานาพันธุ์อย่างสวยงามสมพระเกียรติ พร้อมทั้งพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส บางช่วงบางตอน  ร่วมกับประติมากรรมดอกไม้โทนสีขาว เพื่อแสดงอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ เพื่อแสดงความอาลัยและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ระหว่างวันที่  24-28 พฤศจิกายน  2559  บริเวณ ชั้นG ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

1

2

4 6

5

[wpgmza id=”13″]

ฝากความคิดเห็น ...