The Brick Startup Space : The Lifestyle Place for Your Startup

พิกัด : The Brick Startup space ถ้ามาทางโรงพยาบาลสวนดอก ให้เลี้ยวเข้าซอยโรงพยาบาลประสาท ตรงมาจะเจอซอยที่มีป้ายสีเหลืองใหญ่ๆ เขียนว่า “ร้านถ่ายเอกสารมนตรี” ก็เลี้ยวเข้ามาเลย ตรงมาเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวซ้ายจะเจอออฟฟิศ
เวลาเปิดปิด : 9.00-18.00 น.
โทร : 089-3254-6944 หรือ 081-295-7956
Email : thebrickspac@gmail.com
Link : www.facebook.com/thebrickspace/?

img_7337

พื้นที่ทำงานร่วมกันของคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ในการเริ่มต้นธุรกิจและรองรับผู้ประกอบการในกิจกรรมการสร้างเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ดำเนินงานโดยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจฯ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิด Startup และ high-value SMEs ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม ecosystem ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ Startup ให้มั่นคงและเติบโตอย่างมีศักยภาพ

img_7378

“ให้ The Brick เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ของคุณ”


SPEClAL SERVICE

The Brick เป็นมากกว่า Co-working Space เพราะไม่ใช่แค่พื้นที่ทำงานร่วมกัน แต่เปรียบเหมือนสถานที่สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มโอกาสในการเจอพันธมิตรทางธุรกิจ Co-Founder และเพื่อนใหม่จากสายงานอาชีพต่างๆ นอกจากนั้นเรายังเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการผ่าน Pre Incubation Program และ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจฯ รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและขยายผลทางธุรกิจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมสร้างการเรียนรู้ใหม่จาก Community Event ที่เกิดขึ้นใน The Brick Startup space.

12


FACILITIES

113


14

The Brick Plus+ พื้นที่บริการที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ มีบริษัทและหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมให้บริการและสนับสนุน Startup อย่างครบวงจร อาทิ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานบัญชี และหน่วยงานสนับสนุนเงินลงทุน นอกจากนี้ The Brick Plus+ ยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย รวมถึงมีพื้นที่สำหรับการจัดประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ไว้ให้บริการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายของ Startup ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

79337

79353

79345

79340

“The Brick Plus+ สิ่งที่ใช่กว่า เพื่อเติมเต็มความสำเร็จทางธุรกิจ”


Pre-Incubation Program

กิจกรรมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ผ่านกระบวนการพัฒนาแนวความคิดจาก “idea” จนต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริง ผ่านหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ที่จะมาให้คำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจและร่วมประเมินความเป็นไปได้ในแนวคิดของธุรกิจของคุณ รวมถึงโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

img_8277

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  • เป็นผู้ประกอบการที่มีแนวคิดแปลกใหม่ที่จะสนใจการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • ต้องเข้าร่วมการอบรมทุกครั้งจึงจะได้รับประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร
  • มีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม Pre-Incubation Program *

(*ค่าธรรมเนียมบริการอบรม 3,000 บาท ระยะเวลาหลักสูตร 3 เดือน)


ประโยชน์ที่จะได้รับ

usiness Courses

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาเข้มข้นตลอดหลักสูตร (3เดือน)          เพื่อค้นหาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ และประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ

Business Coaching & Business Mentor

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ หมุนเวียนให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

Networking

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ สรรค์สร้างการต่อยอดธุรกิจจากผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และนักลงทุนที่พร้อมจะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ จนเกิดเครือข่ายทางธุรกิจ

Opportunity to join Incubation Program

ผู้ที่ผ่าน Pre Incubation Program จะได้รับแผนธุรกิจเบื้องต้นที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และสามารถสมัครเข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


img_7316

นอกจาก The Brick Startup space จะเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม Co-working Space แล้ว ยังเปิดให้เช่าพื้นที่ในการทำงานอีกด้วย ทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสอง โดยชั้นสองจะเปิดให้ออฟฟิศคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาเช่าพื้นที่ ปัจจุบันมีออฟฟิศของรีวิวเชียงใหม่, บริษัทสยามโนวาสและเนเบอร์

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก The Brick Startup space powered by STeP (อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

[wpgmza id=”129″]

Related Posts