เซ็นทรัลเฟสเชียงใหม่และเซ็นทรัล แอร์พอร์ต ร่วมกิจกรรม “มหัศจรรย์วันปลอดรถ” โครงการ Car Free Day 2016

เชียงใหม่ – วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 คุณพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม “มหัศจรรย์วันปลอดรถ” โครงการ Car Free Day 2016  ร่วมด้วย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ พลังงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารไนท์ซาฟารี ตัวแทนผู้บริหารจาก บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สมาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย ชมรมจักรยานผู้ใช้จักรยานจังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

003

ในนาม บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยโดนัทกว่า 1,000 ชิ้นให้กับนักปั่นจักรยาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

004

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศมลพิษทางเสียง ทั้งยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการร่วมแรงร่วมใจประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน ซึ่งจะทำให้ได้สุขภาพที่แข็งแรง โดยใช้เส้นทางรวมระยะทางประมาณ 8 กม.

005

002

006

Related Posts