YEC 2016 เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber เข้าศึกษาดูงานศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายภาพรวมทั้งหมดของศูนย์การค้าเมญ่าฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

20160718_7075

ฝากความคิดเห็น ...