Chapter 4 – Food Styling: The Art of Food

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชียงใหม่ ขอฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Creative Gang Up – FOOD “Chapter 4 – Food Styling: The Art of Food” โดยเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการตกแต่งจานอาหาร พร้อมฟังแนวคิด วิธีการทำงาน ตลอดจนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลงานสไตลิ่งอาหารสู่สารพัดเส้นทางในแวดวงธุรกิจสร้างสรรค์ กับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฏาคม 59 ที่ TCDC เชียงใหม่

สมัครได้ที่: https://goo.gl/KpfexP, www.tcdc.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC Chiang Mai (ปิดวันจันทร์) โทร 052-080-500 ต่อ 324


Related Posts