เนื่องด้วยโรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ มีนโยบายและความตั้งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นส่วน หนึ่งในการแบ่งปันสร้างสรรค์ประโยชน์อันยั่งยืนกลับคืนแก่สังคมเมืองเชียงใหม่ ทางโรงแรมฯจึงกำหนดจัดกิจกรรมการเปิดท้ายขายของ (CSR-Garage Sales) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 17.00น. ถึง 19.00 น.  ณ บริเวณสะพานช้าง ทางเข้าโรงแรมฯ บริเวณชั้น 1  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการออกร้านโดยเพื่อนพนักงานเพื่อจำหน่ายสินค้ามือสอง พร้อมจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาย่อมเยา  จุดประสงค์เพื่อระดมเงินทุนในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชิวิตและการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดล้านตอง  อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทางโรงแรมฯได้คัดเลือกเพื่อให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนในปีนี้และเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆตามวาระโอกาสที่เหมาะสม 

ฝากความคิดเห็น ...