สายการบิน HK Express จัดโปรโมชั่น เที่ยวบินไป-กลับชั้นประหยัด

รายละเอียดในการซื้อโปรโมชั่นมีดังนี้

ระยะเวลาการจอง:           21-23 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการเดินทาง:     28 สิงหาคม 2559 – 13 กรกฎาคม 2560

เที่ยวบินไป-กลับชั้นประหยัด ภูเก็ต-ฮ่องกง-ภูเก็ต เริ่มต้น 2,533 บาท**
เที่ยวบินไป-กลับชั้นประหยัด เชียงใหม่-ฮ่องกง-เชียงใหม่ เริ่มต้น 2,533 บาท**

**ราคารวมภาษีและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

UO

หากต้องการซื้อโปรโมชั่นสามารถซื้อได้ที่หน้า Website หรือติดต่อได้โดยตรงกับทางสายการบิน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Website : http://www.hkexpress.com/en-hk/promos/mega-sale
E-mail : hkexpress_th@waa.co.th
Fax: 02 231 6483
เบอร์โทรศัพท์ : 062-634-2552

Related Posts