ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต 4,000,000 ซีซี พร้อมดูนั่งฟรี ที่ SF Cinema

เอส เอฟ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย⁣
ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต 4,000,000 ซีซี 
เพื่อเพิ่มจำนวนโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ ⁣
ทุกๆ การบริจาคโลหิตสามารถแลกรับสิทธิ์ ⁣
ตั๋วหนังฟรี 1 ที่นั่ง รวม 10,000 ที่นั่ง ⁣

⁣สำหรับผู้บริจาคโลหิตที่ได้รับ Leaflet กิจกรรมจากทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเท่านั้น⁣

⁣ระยะเวลากิจกรรม 14 มิ.ย. 63 – 18 มิ.ย. 63⁣

ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย⁣

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/2MTodH2

#SFcinema 

Related Posts