“วิวาห์ชนเผ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” 3 – 5 มิถุนายน 2559 ณ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและหลากหลาย ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจน เป็นประตูอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้เกิดธุรกิจหรือกิจกรรมเกี่ยวเนื่องมากมาย ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในจังหวัด เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร นำเที่ยวและบริการ ขนส่ง ฯลฯ ก่อเกิดการค้า การลงทุน และจ้างงาน ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจมาตลอด ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง ทั้งด้านรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ที่จะส่งเสริมและกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้า สร้างรายได้ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน เติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

นอกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีศักยภาพจากวัตถุดิบทางด้านการท่องเที่ยวแล้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีความโดดเด่นทางด้านความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นชื่อว่ามีความหลากหลาย ทั้งคนเมือง(ไทยวน) ชาวไต (ไทใหญ่),จีนยูนนาน, พม่า และชาวเขาเผ่าต่างๆ ราวร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด ได้แก่ ม้ง (แม้ว), ลีซู (ลีซอ), ล่าหู่ (มูเซอ), ลัวะ, และ ปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง) เป็นต้น โดยต่างรักษาวัฒนธรรมของตนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมที่ต่างกันได้ โดยไม่เคยปรากฏความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมแต่อย่างใด

ด้วยความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมหลากเชื้อชาตินี่เอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ได้จัดให้มีกิจกรรม “วิวาห์ชนเผ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน”ขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานเทิดพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559 ณ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้ความเป็นเอกลักษณ์ของความหลากหลายทางพิธีกรรม ความเชื่อ โดยเฉพาะประเพณีแต่งงานของกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 10 ชนเผ่า มาเป็นจุดขาย

maehongson34


โดยมีกำหนดการโดยคร่าว ดังนี้

3 มิถุนายน 2559

คู่สมรสหมู่ เดินทางไปจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเส้นทางอำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง เพื่อเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอและถ่ายทำสกู๊ปเพื่อเผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์

4 มิถุนายน 2559

คู่สมรสหมู่ร่วมตักบาตรเช้าที่วัดหนองจองคำ ร่วมขบวนแห่สุดอลังการรอบเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ได้แก่ พระธาตุดอยกองมู อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา จากนั้นประปอบพิธีแต่งงานตามประเพณีชนเผ่าที่โรงแรมดิ อิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน และร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีในช่วงเย็น


5 มิถุนายน 2559

คู่สมรสหมู่เดินทางกลับจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ในเส้นทาง อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย เพื่อเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอและถ่ายทำสกู๊ปเพื่อเผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์

สำหรับคู่วิวาห์ชนเผ่าครั้งนี้ จะจัดให้มีทั้งสิ้น 12 คู่ 12 ชาติพันธุ์ มีทั้งคู่ที่ไม่เคยสมรสกันมาก่อน หรือคู่ที่เคยผ่านการสมรสร่วมกันมาแล้วทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่ต้องการจะเข้าพิธีวิวาห์อีกครั้ง(Rewedding) เพื่อย้อนรำลึกถึงวันอันแสนสุข อย่างเช่นคู่ไฮไลท์ครั้งนี้ คือดารานักแสดง พิธีกรชื่อดัง อดีตนางสาวไทยที่สวยที่สุดในประเทศ คือ “คุณบุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ คุณเอกริน นิลเศรษฐี” ที่เพิ่งจัดงานวิวาห์ไปเมื่อปีที่แล้ว โดยในปีนี้ทั้งคู่จะมาหวนรำลึกถึงความหวานชื่นนั้นอีกครั้งด้วยชุดวิวาห์และพิธีแต่งงานแบชนเผ่า อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

คู่สมรสหรือคู่รักที่สนใจจะร่วมพิธีสมรสหมู่ชนเผ่าครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทหอหมั้นเมือง จำกัด โทร.080-0313613 และ 099-2974332

maehongson4332

Relate Posts :