TCDC เชียงใหม่จัดกิจกรรมเสวนา “Creative Career ตอนYoung ทำงาน Young ทำเงิน” เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองและผู้ที่มีความสนใจร่วมรับฟังการเสวนา เพื่อเรียนรู้แนวคิด ซึมซับแรงบันดาลใจ และค้นหาแนวทางต่อยอดอาชีพในฝันโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ  ด้วยสาเหตุที่ว่าปัจจุบันความต้องการของตลาดแรงงานถูกจำกัดด้วยกรอบของอาชีพที่มีให้เลือกไม่มากนัก สวนทางกับอัตราการแข่งขันที่ทวีเพิ่มสูงขึ้น พร้อมด้วยปริมาณเยาวชนจำนวนมากที่จบการศึกษาในแต่ละปี ความคิดสร้างสรรค์จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการคว้าโอกาสทางการแข่งขันบนสนามอาชีพในโลกยุคใหม่ โดยท่านที่มาร่วมฟังเสวนาจะได้ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับ ผู้มีประสบการณ์ถึง 2 วิทยากรที่อยู่ในวงการธุรกิจสร้างสรรค์ โดยคุณธนชาติ ศิริภัทราชัย นักคิดนักสร้างสรรค์ เจ้าของหนังสือ ‘New York 1st Time’ และผลงานคลิปวีดีโอ “BKK 1st Time” และคุณวัลลภ วัฒนาราโชทัย นักออกแบบเกมรุ่นใหม่ จาก Lunarcraft Games เจ้าของเกม “Veggie Dog Story” ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ C.A.M.P AIS ชั้น 5  ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ สำรองที่นั่ง คลิกเลย

ฝากความคิดเห็น ...