อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ชวนน้องๆ อายุ 7 – 13 ปี ร่วมค้นหาธรรมชาติรอบตัว พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ในกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(ดูรูปขนาดใหญ่ คลิก)

น้องๆ จะได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ และเรียนรู้แนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้โลกของพืช พร้อมสนุกกับกิจกรรมเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเพาะผักงอก และทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ในจินตนาการจากวัสดุธรรมชาติ และกิจกรรมจัดสวนถาด รวมทั้งเรียนรู้โลกของสัตว์ในกิจกรรม Behind the Zoo ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลูกฝังให้น้องๆ มีความรักและเห็นคุณค่าของพรรณพืช รวมทั้งสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อการเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดีในอนาคต


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2559 โดยมีค่าลงทะเบียน 1,000 บาทต่อคน รับจำนวนจำกัด เพียง 50 คนเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอมรพรรณ ฟูปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5           ต่อ 1207 หรือดาวน์โหลดใบสมัครและตารางกิจกรรมค่ายเยาวชนรักธรรมชาติได้ที่ www.royalparkrajapruek.org/main/downloads

ฝากความคิดเห็น ...