ปี๋ใหม่เมืองเฮาก็มาถึงแล้วน่อ ดำหัวแม่ป้อป้าลุง อุ้ยเฮาดีกว่า เรียกได้ว่าจัดขึ้นมาอย่างต่อเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับงาน “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง” กิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ หนังสือพิมพ์ไทย นิวส์ และวัดมหาวัน เพื่อเน้นฟื้นฟูความเป็นเชียงใหม่ในอดีต ทั้งการพูดภาษาคำเมือง แต่งกายชุดพื้นเมือง บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่คงเอกลักษณ์อันดีงามแบบพื้นเมือง ซึ่งในงานจะมี 3 ส่วนให้เยี่ยมชมหมุนเวียนตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็นบูธกิจกรรมสาธิตทำตุงไส้จ้าง ช่อ  เครื่องสักการะล้านนา การขัดราชวัตร สานวงเวียน การทำอาหารและขนมพื้นเมือง บูธกิจกรรมสืบสานศาสนาประเพณี สรงน้ำพระเจ้า สระเกล้าดำหัวตั๋วเปิ้ง ต๋ามเตียนมงคล ปู่จาข้าวลดเคราะห์ สืบชะตาแบบล้านนา แต่งหย้องไม้ค้ำสะหรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง กลองปู่จ่า กลองมองเซิง กลองก้นยาว กลองทิ้งบอม กลองตึ่งนง ฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ก๋ายลาย  นวดแผนไทย นอกจากนี้สายการบินบางกอกแอร์เวย์สยังจัดเตรียมขบวนเพื่อร่วมขบวนแห่ประเพณีสรงน้ำพระและขบวนดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ วัดมหาวัน ถนนท่าแพ
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ซึ่งผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้ความสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแบบอย่างในอดีต ในการจัดกิจกรรม “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2559 ร่วมสมโภช 720 ปี นักษัตร เมืองเชียงใหม่” ขึ้นซึ่งจะทำให้เราและนักท่องเที่ยวได้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมอันสวยงาม วิถีชีวิตอันเรียบง่าย อบอุ่นแบบล้านนา ด้วยพลังความร่วมมือของวัดและชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทย นิวส์ หรือคณะผู้เชี่ยวชาญจากวัดและชุมชนวัดมหาวัน ผมก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมยินดีกับความตั้งใจของทุกท่าน ทุกหน่วยงานด้วยครับ”
น้ำอบน้ำหอมจัดเตรียมพร้อมแล้วสำหรับปี๋ใหม่เมือง
กิจกรรมต่างๆภายในงาน
คุณทรงกรต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์องค์กร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเล็งเห็นความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเราคิดว่า ในฐานะที่สายการบินฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนที่มาประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ก็ควรที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งการจัดกิจกรรม “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ล้านนาเพื่อให้นักท่องเที่ยว หรือแม้กระทั้งชาวเชียงใหม่เองได้สัมผัสกิจกรรมและการแสดงที่จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน นอกจากนี้ การเล่นสงกรานต์แบบดั้งเดิมยังสามารถตอบโจทย์ในการเล่นสงกรานต์แบบประหยัดน้ำในสถานการณ์น้ำแล้งอีกด้วย”
 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ชุ่มอกเย็นใจ๋แต๊ๆ
“สำหรับแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมสมโภช 720 ปี นักษัตรเมืองเชียงใหม่นั้น ทางสายการบินฯ จะมีการรวมกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์การสมโภช 720 ปี นักษัตรเมืองเชียงใหม่ ในกิจกรรมสงกรานต์ที่วัดมหาวัน โดยเราจะจัดงานภายใต้ชื่อ “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2559 ร่วมสมโภช 720 ปี นักษัตร เมืองเชียงใหม่” นอกจากนี้ เรายังได้สนับสนุนบัตรโดยสารรางวัลสำหรับทุก ๆ การประกวดในกิจกรรม สมโภชน์ 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ที่ทางจังหวัดฯ จัดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 10 รายการ มูลค่ากว่า 260,000 บาท”, คุณทรงกรต กล่าวเสริม
ฟ้อนขันดอก สวยงามอ่อนช้อยของแม่หญิงจาวเหนือ
จากซ้าย: นายพัศพงศ์ จิรวัฒนาศักดิ์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรระดับภูมิภาคและต่างประเทศ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, คุณสรรเสริญ ศีติสาร ผู้ช่วยผู้อํานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่, คุณปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, คุณทรงกรต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์องค์กร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, มลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่,
คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรญู ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทย นิวส์ และคุณภานุเดช อภิชัย ผู้แทนจากวัดมหาวัน

ฝากความคิดเห็น ...