เล่นเพลินๆในวันปิดเทอมแสนสนุก ที่โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

         โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ต้อนรับปิดเทอมด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ เด็กดีเดย์แคมป์ ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ผ่านกิจกรรมหลากหลายอาทิ การทำนา การทำอาหาร การวาดภาพจากจินตนาการ การออกกำลังกาย งานศิลปะบนผืนผ้า และอื่น ๆ อีกมากมายในหนึ่งวันเต็ม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ โดยน้อง ๆ สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม หรือวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
เด็กดีเดย์แคมป์ ได้ออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุระหว่าง 8-12 ปี เพื่อให้น้อง ๆ ได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ที่เพิ่มพูนทักษะการคิดพื้นฐาน ด้วยการลงมือทำเองให้ได้สัมผัสจากประสบการณ์จริง พร้อมพบปะเพื่อนใหม่เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีในช่วงปิดภาคเรียน โดยตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรมจะมีพี่ทีมงานทุกท่านพร้อมดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด
เด็กดีเดย์แคมป์เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ ในราคาเพียง 1,234 บาทสุทธิ ต่อท่าน (รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ) และรับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนต่อวันเท่านั้น (รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนโครงการช่วยเหลือสังคมของทางโรงแรม ดาราเทวี เชียงใหม่)
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ 053-888888 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์

Relate Posts :