ขัวศิลปะเชียงราย ขอเชิญทุกท่านร่วมพีธีเปิดงานนิทรรศการ “Nature of The Work” Exhibition โดย 4 ศิลปิน ศรีใจ กันทะวัง, มิโช, เจมส์ ซู, พิชัย พงศาเสาวภาคย์ ภัณฑารักษ์ โดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์ พิธีเปิดงานนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ขัวศิลปะ เชียงราย ประธานในพิธีโดย หม่อมหลวง สุดาวดี เกรียงไกร นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 3-27 มีนาคม 2559 ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะเชียงราย
มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องสมดุลตามครรลองแห่งจักรวาลมาแต่โบราณกาล ไม่นานมานี้ มนุษย์ได้ล้มล้างดุลยภาพดังกล่าวด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่บันยะบันยัง และทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่รอด มนุษย์ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อความอยู่รอด แต่ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างขาดการควบคุม ประกอบกับการต้องจัดหาปัจจัยพื้นฐานอย่างไร้จุดสิ้นสุดอยู่ตลอดเวลา ได้ลดปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลงจนถึงจุดที่ไม่อาจทดแทนได้ สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย เช่นการล่มสลายจากการตัดโค่นที่กำลังเกิดขึ้นกับป่าไม้ทั่วโลก ศิลปินสี่คนได้แก่ ศรีใจ กันทะวัง, มิโช, เจมส์ ซู และพิชัย พงศาเสาวภาคย์ มาจากภูมิหลังที่แตกต่าง มีปฏิกิริยาต่อความหายนะที่กำลังเกิดขึ้นแก่โลกด้วยมุมมองที่ต่างกัน สร้างงานศิลปะด้วยสื่อต่างชนิด ทั้งภาพวาดเส้น จิตรกรรม ภาพถ่าย และภาพพิมพ์ ซึ่งรวมกันเป็นเสมือนคำประกาศและเรียกร้องว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวโลกจะต้องมีความตระหนักและร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม และบอกเล่าวิธีการคืนสู่สมดุลพร้อมทั้งปกป้องอนาคตของเราไปพร้อมกัน
นิทรรศการนี้จะหมุนเวียนจัดแสดงที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดเชียงราย และที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดให้เข้าชมวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 – 19.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 088-418 5431 www.facebook.com/artbridgechiangrai, artbridgechiangrai.cr@gmail.com

 

ฝากความคิดเห็น ...